O firme

Firma MAB už desiatky rokov operuje v oblasti náterových hmôt na drevo a ponúka kompletný sortiment výrobkov, začínajúc polyuretánovými lakmi. nitro, syntetickými, polyesterovými až po moridlá.
Firma bola pôvodne založená neďaleko Milána, od roku 1970 sa presťahovala do Talacchia di Colbordolo neďaleko mesta PESARO. V posledných rokoch prialo k rozšíreniu firmy, ktorá má dnes k dispozícii viac ako 5000 zakrytých metrov štvorcových.

ŠTRUKTÚRA FIRMY
Administratívne a obchodné oddelenie sú plne vybavené výpočtovou technikou. Systém spracovania dát umožňuje nákupy v reálnom čase, predaj, skladovanie hotových výrobkov ako vo firme MAB, tak i v jej skladoch mimo firmu.
Predajná sieť zaisťuje okamžitý servis pre svojich zákazníkov.

VÝROBA
Vďaka značným investíciám do výrobnej sféry, firma MAB dnes disponuje vysoko modernými a plne automatizovanými a presnými výrobnými systémami a sofistikovanými zariadeniami na plnenie a kontrolu celej výroby. Tieto zariadenia zaručujú abolútnu stálosť kvality a spoľahlivosť náterových hmôt.
Živice a tužidlá (katalyzátory) sa skladujú v 16 cisternách každá o obsahu 20m kubických a riedidlá v 16 cisternách o obsahu 15m kubických.
V laboratóriách firmy MAB, kde sa vykonáva výskum a analýza, sa kontrolujú a triedia všetky suroviny a konečné produkty. Vysoko špecializovaný technici majú k dispozícii moderné sofistikované prístroje, z ktorých spomenieme kolorimetre, F.T.I.R., plynové a chromatografy a pod.