Kontaktné údaje

Mapka
Adresa: EH – COLOR s.r.o. Žilinská cesta 6543 Piešťany, 921 01 Slovenská republika

Kontaktné údaje spoločnosti
Telefón / Fax: +421 33 7731 293
Mobil: +421 905 380 811
WEB : www.ehcolor.sk
E-mail: ehcolor@ehcolor.sk

Bezplatné poradenstvo:
Mobil: +421 905 380 811

Firemné údaje:
IČO: 31442731
DIČ: SK 2020396532

Obchodný register: Výpis