PZT 60 Parafinický polyesterový lak na vodorovné striekanie

Hlavné použitie:

Charakteristiky:

Katalyzátor: CAT 3 – 4 %
Urýchľovač: ACT 10 – 4 %

Veľkosť balenia:
Farba:
Sušina:
Merná hmotnosť: