PKP 26 Základná polyesterová biela farba

Hlavné použitie:

Charakteristiky:

Katalyzátor: CAT 3 – 2 %
Urýchľovač: ACT 10 – 2 %

Veľkosť balenia:
Farba:
Sušina:
Merná hmotnosť: