OPP 203 Vrchná polyuretánová polomatná farba v odtieňoch podľa stupnice RAL

Hlavné použitie:

Charakteristiky:

Tužidlo: CAT 225 – 50 %

Veľkosť balenia:
Farba: Stupnica RAL
Sušina:
Merná hmotnosť: